The Institute for European Studies

E-Publications, Research Results and Preprints:

  1. Mait Talts, Aksel Kirch. Eesti ja Euroopa Liit: poolt ja vastu eestiajakirjanduses. Akadeemia, No.1 lk. 3-21, No.2 lk. 227-245, 1998 (Summary: Estonia and the European Union: Pro and contra in the Estonian press, p. 412-413)
  2. Rein Ruutsoo & Aksel Kirch. Estonia at Europe's Threshold. The Baltic Review 1998(14), pp. 6-9.
  3. Mait Talts. Observing Relations between Lithuania andEstonia / Leedu ja Eesti suhetest.
  4. Aksel Kirch, Iris Brökling. Der EU-Beitritt Estlands: Wirkungen, Erwartungen und Interessen. 2. juuli, 1998
  5. Aksel Kirch. Eesti eurovalmidus on tõusnud. Postimees, 5. juuni, 1998.
  6. Aksel Kirch, Mait Talts. Võitjad ja kaotajad. Postimees, 16. juuni, 1998.
  7. Mait Talts. NATO ja EL soosing Eestis. Postimees, 20. juuni, 1998.
  8. MaitTalts. Eesti vajab eurodiskussiooni. Postimees, 10. august, 1998.
  9. Mait Talts. Eesti eurodiskussioon. Postimees, 17. september, 1998.
  10. Marika Kirch, Aksel Kirch, Rein Ruutsoo, Tarmo Tuisk and Mait Talts. The Elites of Estonia and Other Baltic States on Their Way to the European Union. - Which Identity for Which Europe?Ed. Antje Herrberg Language and Cultural Contact 25, 1998, Aalborg University Press, pp.19-36. Abstract
  11. Iris Brökling. Fifth Framework Programme of the European Union for Research and Technological Development (1998-2002). An overview basing on official documents of Commission of the European Communities (COM (97) 553 final and the following documents), 30. september,1998.
  12. Iris Brökling. Fünftes Rahmenprogramm der EU im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration (1998-2002), 30. september, 1998.
  13. Mait Talts. Eurodebatist Eestis: Ajakirjanduslikust ja mitteformaalsest eurodiskussioonist. Ettekanne seminaril "Euroopa Liidu kajastamineajalehtedes" Tallinn, 16.-17. oktoober 1998
  14. Mait Talts. Eurodebate in Estonia: pros and contras in Estonian press. Paper presented at the joint seminar "Estonia and Finland in the processof eurointegration" Laulasmaa, 6.-7. november 1998
  15. Rein Ruutsoo, Aksel Kirch, Tarmo Tuisk, Mait Talts. Estonia at Europe's Threshold. Revue Baltique.- No. 11.- 1998.- pp. 11-19.
  16. Mait Talts, Aksel Kirch. Ülevaade Austria, Rootsi, Soome ja Norraliitumis-läbirääkimistest Euroopa Liiduga aastatel 1991-1994. 8. detsember, 1998.
  17. Rein Ruutsoo, Aksel Kirch. Integreerudes Euroopasse ja maailma. Eesti elanike hoiakud Eesti liitumise suhtes Euroopa Liiduga. Eesti InimarenguAruanne 1998. UNDP 1998
  18. Rein Ruutsoo, Aksel Kirch. Integrating intoEurope and the World. Attitudes of Estonia's Population Towards Estonia's Accession to the European Union. Estonian Human Development Report 1998. UNDP 1998
  19. Mait Talts, Tarmo Tuisk. The current state of the EU related education in Estonia: the institutions and the experts. PHARE Project Technical Assistance to the Office of European Integration in Estonia (ES96.01). January 29, 1999. (Abstract)
  20. Mait Talts. Euroopa Liiduga seotud programmid Eesti haridusasutustes ja eksperdid Euroopa Liidu küsimustes. (EIB Infoleht, No. 1 1999).
  21. Eesti põlevkiviga seotud sektorite arengu erinevatestsenaariumi-versioonide läbitöötamine. Ida-Virumaa regionaalse arengu programmi toetatava projekti(lepingu nr. 43) täitmise aruanne. Koostaja Aksel Kirch koos Juhan Sillaste, Marika Kirchi, Tarmo Tuiski ja Iris Bröklingiga. 30. märts, 1999
  22. Discussion of the different scenarios for the development of the sectors linked with Estonian oil-shale. Performance Report of the Project supporting the RegionalDevelopment of Ida-Virumaa (contract no. 43). Compiled by Aksel Kirch with Juhan Sillaste, Marika Kirch, Tarmo Tuisk and Iris Brökling. March 30, 1999.
  23. Mait Talts. Mis kasu ma sellest saan? : Suhtumise Euroopa Liitu määrab isiklik huvitatus. Postimees, 10. september, 1999.
  24. Aksel Kirch, Mart Kivimäe, Marika Kirch und Iris Brökling. Bilder von Europa - Die Länderstudie Estland. Paper prepared for the workshop "Images ofEurope", Berlin, December 13, 1999.
  25. Aksel Kirch. Toetus EL-ile ja ka NATO-le on kasvanud: need organisatsioonid tagavadEestile julgeoleku. Postimees, 17. detsember, 1999.
  26. MaitTalts. Kaugkoolituse perspektiivid. Haridus, 6/1999.
  27. Marika Kirch. Eesti muutuvad identiteedid Euroopa Liiduga ühinemisekontekstis. Eesti Inimarengu Aruanne 1999.
  28. Marika Kirch. Changing identities and Estonia's accession to theEuropean Union. Estonian Human Development Report 1999.
  29. Juhan Sillaste, Aksel Kirch and Marika Kirch. People of Foreign Origin in Tallinn and East-Virumaa: Change in Identityand Prospects for Development. EBS Review.- No.10.- 1999
  30. Mait Talts, Tarmo Tuisk. The current state of the EU related education in Estonia: the institutions and the experts. Estonian SocialScience Online 2/2000. Abstract
  31. Einar Rull. Euroopa kaitseidentiteet. Postimees. 10. märts, 2000.
  32. Marika Kirch. Eestlaste otsus tulevasel euroreferendumil sõltub Venemaast. Eesti Päevaleht. 28. märts, 2000.
  33. Mait Talts. BrainStorm ühendab lätlastega : Suhted Läti ja Leeduga saavad alguse eelkõige rohujuuretasandilt. Postimees. 27. juuni, 2000.
  34. Aksel Kirch. Venelased sulanduvad Eesti ühiskonda. Eesti Päevaleht. 14. sept., 2000.
  35. Aksel Kirch, Mart Kivimäe and Iris Brökling. Images of Europe - The Country Study Estonia. September 15, 2000. Final print version .pdf
  36. Aksel Kirch. Russians in contemporary Estonia - different strategies of the integration into the nation-state. October 15,2000.
  37. Euroopa Liit ja Eesti : kontaktkataloog. Koost. Aksel Kirch;Eurouuringute Instituut, Euroopa Liidu Infosekretariaat, PHARE EuroopaLiidu integratsiooni projekt. Tallinn, 2000. 96 lk.
  38. MaitTalts. Eurodebatist Eesti meedias: probleemid ja osalejad. Riigikogu Toimetised. 2000. Nr. 2. Lk.151-162. Summary in English Summary in Russian
  39. Rein Ruutsoo. Rahvusriik, identiteet ja Euroopa Liit. Eesti ja Euroopa Liit. Nr16 (Oktoober 2000), 4 lk.
  40. AkselKirch. Teadlased euroasjadest kõrval. Postimees. 28.november, 2000.
  41. Marika Kirch. Eestiseadusandluse Euroopa Liidu õiguselelähendamise sotsiaalsed probleemid. Eesti Inimarengu Aruanne 2000.
  42. Marika Kirch. SocialIssues Related to the Harmonisation ofEstonian Legislation with EU law. Estonian Human Development Report 2000.
  43. Ülo Ennuste, Aksel Kirch. Äärmuslased ei otsusta Eesti euroliitu astumist. Eesti Päevaleht, 17. märts, 2001.
  44. Mait Talts. Eurodebati vindumine. Postimees, 27. märts, 2001.
  45. Aksel Kirch. Valitsuse tegemata kodutöö. Postimees, 6. aprill, 2001.
  46. Marika Kirch. Estonia and the EuropeanUnion : Change in the Public Opinion on the Accession of Estonia to the European Union. Paper presented at the conference "Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession". Budapest, 17-20 May, 2001.
  47. Marika Kirch, Aksel Kirch. Opportunity for Change of National Identity: A Case of Estonia. Paper presented at the Conference on Nationality and Citizenship in Post-Communist Europe. Institut d'Etudes politiques de Paris, 9-10 July, 2001.
  48. Aksel Kirch, Ülo Ennuste. On veel lootust, kui kohe alustada. Postimees, 10. august, 2001.
  49. Mait Talts. Millest sõltub toetus Euroopa Liidule? Äripäev, 17. september, 2001
  50. Aksel and Marika Kirch. National and European Identities: The View from Estonia. In: National and European Identities in EU Enlargement : Views from Central and Eastern Europe. Ed. by Petr Drulak.- Prague: Institute of International Relations, 2001.- P. 129-143.
  51. Aksel Kirch & Marika Kirch. Eesti suundumine Läände – geopoliitiline käik või kultuuriline taasühinemine? (EL laienemine Münchi ja Huntingtoni teooriate taustal). Ettekanne Eesti Sotsiaalteadlaste II Aastakonverentsil. 24. november, 2001.
  52. Aksel Kirch. Answer to Albert Reiterer: What has changed in Estonia since 1988? CIFEMnews December/2001. Ausgabe 3.
  53. Aksel Kirch. Kolm pikka sammu kapitalismi teel. Luup, 2001. Nr. 12. Lk. 28-29.
  54. Mait Talts. Euroteavitus – kas tõesti pärlid sigade ette? Äripäev. 4. jaan. 2002
  55. Mait Talts. Eestlased on ELi suhtes pigem skeptilised. Postimees. 11. jaan. 2002
  56. Malle Järve. Changes in Reading Culture in Estonia in 1990s. Seminar paper. University of Jyväskylä. 11 April 2002
  57. Aksel Kirch, Marika Kirch. Tagasivaade Euroopa Liiduga liitumise alaste hoiakute muutustele aastatel 1992-2002. 2. okt. 2002.
  58. Aksel Kirch. Eesti elanike väärtused ja identiteedi arengutendentsid EL integratsioonis. Sotsioloogiline analüüs. 25. november 2002
  59. Aksel Kirch. Eesti avalik arvamus Euroopa Liiduga liitumisest: heaolu on domineeriv tegur. 5. detsember 2002
  60. Aksel Kirch. Identity Dynamics in the EU Integration Process: Case Study of Estonian and Polish Student Groups. 5 December, 2002
  61. Malle Järve. Reading Liksom's Short Story "We Got Married" in Post-communist Estonia and in Finland. CLCWeb Comparative Literature and Culture: A WWWeb Journal Contents of 4.4 (December 2002). Thematic Issue Cultural Text Analysis and Liksom's Short Story "We Got Married" Ed. by Urpo Kovala
  62. Aksel Kirch. Estonia 2002.Annual review on political and economical developments in Estonia. 31 January 2003
  63. Aksel Kirch. Eurobaromeetri järgi EL-i referendum Eestis õnnestub napi ülekaaluga. 19. märts 2003
  64. Juhan Sillaste. Väljakutsed Venemaa suunal. Postimees. 2. aprill 2003
  65. Aksel Kirch. Tänase majandus- ja sotsiaalpoliitika võrdlusjooni Eestis ja Saksamaal. Ettekanne Audentes Mainor Ülikooli Kevadkonverentsil Järgmine Eesti: majanduse edukuse võtmetegurid. 10.-11. aprill 2003
  66. Aksel Kirch, Mait Talts. On the Formation of Common National Identity of Estonians and Russians as Tool of Effective Interethnic Cooperation in Wider Europe. A Paper presented to the conference "New Europe 2020: Strategies and visions for Wider Europe", 27-28 August 2004, Turku, Finland.
  67. Aksel Kirch, Tarmo Tuisk. Estonian and Russian Attitudes towards Accession to the EU: An Attempt to Analyse European Identity Structure. European Analysis Archive : European Enlargement and Migration. (http://www.europeananalysis.org.uk/archive.html). November 21, 2004
  68. Aksel Kirch. The Russian Minority in Estonia: A New Linguistic Reality, Changing Identities, and the European Union. In: Studia Slavica Finladiensia Tomus XXI : Russian-Speaking Emmigrant Population in Finland. Helsinki 2004.
  69. Aksel Kirch. Sotsiaalpedagoogilisest innovatsioonist. Haridus 2005, 2.
  70. Aksel Kirch. Lissaboni strateegia positiivsetest mõjudest Eesti kõrghariduse ja teaduse koosarengule (2005-2010). Ettekanne Audentese Ülikooli juubelikonverentsi innovaatika alases sektsioonis. 23. aprill, 2005.
  71. Mait Talts. Leedulastest nende endi silme läbi. Lääne Elu. 19. november, 2005.
  72. Aksel Kirch. Eesti: enne ja pärast referendumit. (ilmumas). 29. märts, 2006.
  73. Aksel Kirch, Tarmo Tuisk. European Identity: A study using the method of Identity Structure Analysis in Estonia in 2003-2005. (to be published in December 2006) October 20, 2006.
  74. Aksel Kirch, Mait Talts, Tarmo Tuisk. The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Minorities: Final Report - Estonia, ECMI Working Paper #30, November 2006. November 29, 2006
  75. Aksel Kirch. Integration with EU – viewpoint of Russians in Estonia and in Russia. A paper presented at International conference Uncertain Transformations: New Domestic and International Challenges, held in Riga 9-12 November, 2006.
  76. Aksel Kirch, Marika Kirch. Estonians Facing Globalisation. A Chapter in Europeans Facing Globalisation. pp. 135-171. 21 March, 2007.
  77. Aksel Kirch. Ajale jalgu jäänud põhimõtted tuleks ruttu revideerida. Postimees. 31. mai, 2007.
  78. Aksel Kirch. Eesti Euroopa Liidus: tagasivaade läbi sotsioloogia peegli. 7. juuni, 2007.
  79. Mait Talts. Uus majandus- ja sotsiaalteaduslikke artiklite kogumik. Eesti Elu. 5. okt., 2007
  80. Mait Talts. L'épreuve de force entre l'Estonie à la Russie a fait des merveilles pour la popularité de l'UE. Europe's World. No. 7 (Autumn 2007).
  81. Mait Talts. Estonia's show-down with Moscow has done wonders for the EU's popularity. Europe's World. No. 7 (Autumn 2007).
  82. Mait Talts. Europe after historical enlargement. Estonian Life. 11 January, 2008
  83. Mait Talts. Ilmus Ivar Raigi raamat Eesti teest Euroopa Liitu. Eesti Elu. 25. jaanuar, 2008
  84. Mait Talts. Rahvuslikust ja poliitilisest identiteedist. Haridus 1/2, 2008
  85. Mait Talts. Põlisvähemuskultuuride meediamaastikult. Haridus 5/6, 2008
  86. Aksel Kirch, Marika Kirch, Tarmo Tuisk, Hanna-Hulda Reinkort and Aimar Altosaar. Etics, Emics, Estonians and Russians in Contemporary Estonia: Is the Past still Dominating the Present? A paper presented at 19th International Congress of Cross-Cultural Psychology held 27-31 July, 2008 in Bremen, Germany. 5 August, 2008.
  87. Kirch, Aksel; Tuisk, Tarmo (2014), Potential Emigrants and Stayers in the Baltic States and Possible Impact of Their Decisions to EU Eastern Partnership. In: Muravska, T. & Berlin, A. (eds.) EU Eastern Partnership: From Capacities to Excellence : Strengthening Research, Regional and Innovation Policies in the Context of Horizon 2020.- Riga: University of Latvia Press, pp. 78-94.
  88. Kirch, Aksel; Kirch, Marika; Tuisk, Tarmo (2019), Selected Papers of the Institute for European Studies in 1998-2018. Tallinn: Institute for European Studies, 104 p.